parallax background

Budowa szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach

Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnejw Białymstoku
26 lutego, 2018
Budowa Nowego Centrum Łodzi (NCŁ)
10 lipca, 2019

Marki - sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pod nazwą „Budowa szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach – ETAP I; -zakończono opracowanie dokumentacji zamiennej z nieuwzględnieniem zmiany funkcji gimnazjum na szkołę podstawową – inwestycja w trakcie ( wartość ok 100 mln zł )

Architektura szkoły będzie składała się z kilku budynków oraz zespołu obiektów sportowych. Centralne miejsce będzie zajmował ogólnodostępny plac, z którego będzie można bezpośrednio wejść do każdego budynku. Wszystkie elementy architektury kompleksu oprócz pływalni mają mieć standard budynków pasywnych. Architektura kompleksu szkoły została zaprojektowana tak, że najniższe bryły znajdą się najbliżej ulicy. Część sportowa zlokalizowana będzie w głębi działki. Cały kompleks zostanie wybudowany w otoczeniu sprzyjającym nauce i rekreacji.

Bryły budynków wchodzących w skład architektury szkoły będą proste, co pozwoli na ograniczenie zużycia energii. Wykończone zostaną szarą cegłą, białym tynkiem oraz drewnem. Wyzwaniem dla architektów było zaprojektowanie kompleksu tak, aby do sal dostarczona była odpowiednia ilość światła, tak by nie było potrzeby produkowania dodatkowej energii. Dzięki likwidacji mostków termicznych oraz przez zastosowanie energooszczędnych systemów wentylacji udało się osiągnąć cel. Zaplanowano również umieszczenie 260 ogniw hybrydowych, które będą produkowały 64 MWh energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu tych technik, architektura szkoły będzie zeroenergetyczna. Zielone dachy budynków będą miały zdolność retencji wody i naturalnego jej oczyszczania.

polski