Budownictwo kubaturowe

Budownictwo kubaturowe

Budownictwo kubaturowe obejmuje nadzór inwestorski nad wykonawstwem budynków biurowo-komercyjnych tj biur, obiektów użyteczności publicznej (hotele, szkoły, przedszkola, pływalnie, zabytki, centra handlowe, szpitale, bloki operacyjne, SPA i inne), obiektów produkcyjno-przemysłowych (fabryki, laboratoria, elektrownie, hale oraz obiekty pełniące role produkcyjne, magazynowe, logistycznej a także obiekty towarzyszące przestrzeni przemysłowej a wśród nich biura i pomieszczenia socjalne, markety wielkopowierzchniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą i inne) oraz obiektów mieszkalnych (zarówno pojedynczych budynków, jak i całych osiedli). 

Budownictwo kubaturowe obejmuje nadzór inwestorski nad wykonawstwem budynków biurowo-komercyjnych tj biur, obiektów użyteczności publicznej (hotele, szkoły, przedszkola, pływalnie, zabytki, centra handlowe, szpitale, bloki operacyjne, SPA i inne), obiektów produkcyjno-przemysłowych (fabryki, laboratoria, elektrownie, hale oraz obiekty pełniące role produkcyjne, magazynowe, logistycznej a także obiekty towarzyszące przestrzeni przemysłowej a wśród nich biura i pomieszczenia socjalne, markety wielkopowierzchniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą i inne) oraz obiektów mieszkalnych (zarówno pojedynczych budynków, jak i całych osiedli). 

polski