Zarządzanie inwestycjami

Zarządzanie inwestycjami

Jesteśmy profesjonalnym inwestorem zastępczym. Od ponad 15 lat zarządzamy inwestycjami od fazy projektowej przez wdrażanie rozwiązań po odbiór końcowy inwestycji. Reprezentujemy interes zamawiającego na budowie. Gwarantujemy całkowite zabezpieczenie interesów Inwestora na każdym etapie inwestycji.

Jesteśmy profesjonalnym inwestorem zastępczym. Od ponad 15 lat zarządzamy inwestycjami od fazy projektowej przez wdrażanie rozwiązań po odbiór końcowy inwestycji. Reprezentujemy interes zamawiającego na budowie. Gwarantujemy całkowite zabezpieczenie interesów Inwestora na każdym etapie inwestycji.

Przygotowywanie postępowań przetargowych

Projektowanie

Zarządzanie inwestycjami

Nadzór inwestorski


Obsługa dotacji

Rozliczanie inwestycji

Doradztwo techniczne dla banku

Administrowanie nieruchomościami

polski