parallax background

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541

Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów
28 grudnia, 2017
Przebudowa i rozbudowa Pływalni Rodzinnejw Białymstoku
26 lutego, 2018

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500, na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin”. Pełniona funkcja - Pełnobranżowy Nadzór i zarządzanie inwestycją Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin - łączna długość 12,7 km Zakres opracowania obejmuje:

  • rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500,
  • budowę ścieżek rowerowych i chodników,
  • rozbudowę czterech skrzyżowań zwykłych na skrzyżowania skanalizowane – typu rondo,
  • budowę i przebudowę istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych,
  • przebudowę i rozbudowę odwodnienia drogowego.
Wśród obiektów inżynieryjnych znajduje się m.in.: most na rzece WKRA - rozbiórka istniejącego i budowa nowego na starym śladzie Wartość: ponad 70 mln zł

polski