parallax background

Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów

Budowa budynku przedszkola i żłobka
28 grudnia, 2017
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541
2 stycznia, 2018

Nazwa zadania: „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektu „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”

Nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów” wraz z udziałem w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania PZP.

Aktualna faza - Ogłoszono postępowanie w trybie PZP. Planowane otwarcie ofert 08/01/2018

1.1. Instalacje kolektorów słonecznych Instalacje kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej zostaną zainstalowane na 555 budynkach mieszkalnych i 1 budynku Wspólnoty Mieszkaniowej na obszarze gminy Łochów. Instalacje w uzasadnionych przypadkach mogą być montowane poza budynkiem.

1.2 Instalacje fotowoltaiczne Instalacje fotowoltaiczne służące do produkcji energii elektrycznej zostaną zainstalowane na 218 budynkach mieszkalnych na obszarze gminy Łochów. Instalacje w uzasadnionych przypadkach mogą być montowane poza budynkiem.

1.3 Kotły na biomasę W ramach zadania wymienione zostaną kotły centralnego ogrzewania w 126 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łochów. W zależności od powierzchni ogrzewanej budynków i stopnia ich docieplenia zainstalowane zostaną automatyczne kotły c.o. o zróżnicowanej mocy.

polski