Inspirujące budownictwo

  • EKO Atlantic

    EKO ATLANTIC – to nowe miasto budowane po środku Oceanu Atlantyckiego. Zlokalizowane jest u wybrzeży Lagos w Nigerii, największego miasta Afryki, gdzie większość ludzi żyje w slumsach i do którego co dzień przybywa ponad 5 tys. nowych mieszkańców z najbiedniejszych części Afryki. W tym ubogim regionie powstaje inwestycja która rozmachem dorównuje sztucznym wyspom budowanym w Dubaju. Na odzyskanym z oceanu lądzie długości 8 km ma powstać 10 nowych dystryktów miejskich m.in. przystań portowa, dzielnica biznesowa, śródmieście, część hotelowa i inne, które dzięki inwestycjom infrastrukturalnym takim jak np.: niezależne źródło energii, oraz w wysokiej jakości wodę mają stwarzać komfortowe warunki do życia, pracy i wypoczynku.
  • MARINA ŻERAŃSKA

    Miejsce które aktualnie wygląda jak poniżej postanowiliśmy uatrakcyjnić i wyciągnąć z niego wszystkie atuty projektując inwestycję pn Marina Żerańska. Według naszych założeń w pierwszym etapie koncepcyjnym miałoby powstać 10 do 14 obiektów pływających, cumowanych do nadbrzeża Kanału Żerańskiego. Obiekty cumowane byłyby do nadbrzeża w odległości ok. 2-3m. Zanurzenie każdego obiektu wynosiłoby ok. 0,5m. Szerokość platform, na których zrealizowane byłyby poszczególne obiekty to od 8m. do maksymalnie 10m. Długość platform, liczona wzdłuż nadbrzeża, według warunków technicznych może być dowolna, w zależności od wymogów i wytycznych (według wstępnych założeń powierzchnia podstawy platform wynosiłaby ok. 200m². Na platformach, o których mowa, realizowane byłyby piętrowe pomieszczenia/lokale, gdzie powierzchnia całkowita pomieszczeń usytuowanych na jednej platformie nie przekroczyłaby 400m² (maksymalnie 2 piętra, preferowane 1,5 piętra). Istniałaby możliwość zaprojektowania mniejszych lokali.
polski